PERSONVERNERKLÆRINGEN

Nutrinor AS beskytter den personlige integriteten din. Tilliten til de besøkende og kundene våre er den mest verdifulle ressursen vi har, og Nutrinor AS legger derfor denne personvernerklæringen, som er utarbeidet i henhold til personopplysningslovens krav, til grunn for virksomheten. Personvernerklæringen forklarer hvordan Nutrinor AS samler inn og bruker personopplysningene dine. Erklæringen beskriver også rettighetene dine overfor Nutrinor AS og hvordan du kan benytte deg av disse. Dersom du har spørsmål til denne personvernerklæringen eller til behandlingen av personopplysningene dine, kan du kontakte Nutrinor AS. Det er viktig at du gjør deg kjent med og forstår personvernerklæringen og hvordan du kan påvirke bruken av personopplysningene dine.

Denne personvernerklæringen gjelder for all informasjon som samles inn via Neurolabs’ nettside (https://neurolabs.no). I tillegg til denne erklæringen, gjelder også vilkår og betingelser for kjøp på https://neurolabs.no.

Hvem er ansvarlig for personopplysningene dine?

Nutrinor AS org. Nr 927 657 112 Adresse: PB19, Bjørumsvegen 15, 4820 Froland er ansvarlig for behandling av personopplysningene til alle kunder med bestillingsdato etter 19.09.2022. Behandling av personvernopplysninger for kunder med bestillingsdato før 19.09.2022 behandles av More Leads AS Org nr. 926 960 636 Adresse: PB19, Bjørumsvegen 15, 4820 Froland.

Hvilke personopplysninger behandler Nutrinor AS?

Personopplysninger som du avgir til Nutrinor AS: Du kan komme til å gi Nutrinor AS informasjon om deg selv på flere måter, slik som ved kjøp i noen av butikkene våre, ved besøk eller kjøp på https://neurolabs.no eller ved henvendelser til Nutrinor AS kundeservice.

 • Person- og kontaktinformasjon slik som navn, fødselsdato, kjønn, faktura- og leveringsadresse, e-postadresse, telefonnummer,
 • konto- og betalingsopplysninger (dog ikke kortnummer og CVC-koder) og fakturainformasjon, etc.

Personopplysninger som Nutrinor AS samler inn om deg: Når du anvender Nutrinor AS’ tjenester, slik som ved kjøp i noen av Nutrinor AS’ butikker, ved kjøp eller besøk på https://neurolabs.no eller når du kontakter Neurolabs Kundeservice.

Navn, fødselsdato, faktura- og leveringsadresse, e-postadresse, telefonnummer, etc;

Informasjon om varer og/eller tjenester som du har vist interesse for på https://neurolabs.no gjennom søk og klikk;

 • Informasjon dersom e-post fra Nutrinor AS åpnes og hva du klikker på i e-postmeldingen;
 • Bestillingene og kjøpshistorikken din som kunde, medlem eller besøkende;
 • Samtaler, e-post, chattefunksjon eller henvendelse via sosiale medier til https://neurolabs.no kundeservice;
 • Informasjon om bruken din av Nutrinor AS’ tjenester, slik som svartid for sider, nedlastningsfeil, hvordan du åpnet og forlot tjenesten;
 • Resultater fra kundetilfredshets- eller markedsundersøkelser;
 • Enhetsinformasjon slik som IP-adresse, språkinnstillinger, geografisk informasjon om enheten og nettleserinnstillinger.

Personopplysninger som Nutrinor AS innsamler fra tredjeparter: I enkelte tilfeller bruker Nutrinor AS informasjon mottatt fra andre kilder, slik som ved oppdatering av adresseinformasjon fra en ekstern adresseleverandør. Videre benyttes annonseringsnettverk, måleverktøy eller tredjeparter som hjelper oss (eller dem) til å forstå brukeratferd og preferanser. Eksempelvis kan en annonsør gi Nutrinor AS informasjon om hva som skjedde etter et klikk på en annonse, slik at Nutrinor AS skal kunne måle effektiviteten til slike annonser og gjøre dem mer relevante for deg som kunde.

Formål og rettslig grunnlag for behandlingen av sensitive personopplysninger

Nutrinor AS behandler personopplysninger om deg for å gjennomføre avtalen med deg, eller for å utføre gjøremål i samsvar med ønskene dine før en avtale blir inngått:

 • For å bekrefte identiteten din og verifisere person- og kontaktopplysningene dine;
 • For å administrere bestillingene dine og kundeforholdet ditt, f.eks. å gi deg informasjon, produkter og tjenester fra Nutrinor AS;
 • For å kunne sende generelle tilbud og direkte markedsføring i samsvar med medlemsvilkårene.
 • For å kunne gi deg en personlig tilpasset opplevelse, attraktive tilbud og kommunikasjon som er relevant for deg, i samsvar med medlemsvilkårene.
 • Gjennomføre analyser av opplysninger for å kunne forbedre brukeropplevelsen

Nutrinor AS behandler personopplysninger om deg i overensstemmelse med følgende rettslige forpliktelser:

 • Å etterkomme relevant lovgivning og oppfylle rettslige forpliktelser (f.eks. krav i bokføringsloven, produktansvar, forbrukervernlovgivning og krav om vern av personopplysninger i IT-systemer);
 • Å forhindre misbruk, slik som bedrageri og identitetstyveri.

Nutrinor AS behandler personopplysninger om deg med bakgrunn i en interesseavveining for følgende formål:

 • For å kunne sende tilbud og utøve direkte markedsføring, både generelle og personlig tilpassede;
 • For kunde- og markedsanalyser samt for å kunne forbedre og forsterke tjenestene våre overfor deg;
 • Yte kundeservice og hjelp som du behøver med hensyn til tjenestene våre;
 • For å håndtere og muliggjøre deltakelse i eventuelle konkurranser og arrangement;
 • For å kunne evaluere, utvikle og forbedre selskapets tjenester, produkter og system for kundegruppen generelt;
 • For å forhindre misbruk av tjenesten, forhindre ulovlig innlogging samt å forebygge og anmelde forbrytelser mot selskapet.

Når du oppgir dine personopplysninger ved bestilling, benyttes disse for å håndtere din spesifikke forespørsel. Vi vil også bruke informasjonen til å kommunisere med deg, samt tilpasse tjenesten vår. Vi kan kontakte deg via telefon, elektronisk kommunikasjon og brev med mindre du har gitt oss beskjed om at du ikke ønsker å bli kontaktet. Etter endt kundeforhold vil vi fortsette å oppbevare navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og kjøpshistorikk for å kontakte deg ved telefon, elektronisk kommunikasjon eller adressert post med tilbud og nyheter om våre produkter som vi tror kan være av interesse for deg, med mindre du har reservert deg for dette via vår kundeservice.

Nutrinor AS eller en tredjeparts berettigede interesse i å behandle personopplysninger om deg med støtte i en interesseavveining, er å kunne tilby deg en bedre kundeopplevelse og yte service i form av ulike tjenester som tilpassede tilbud og kommunikasjon. I tillegg skal Nutrinor AS kunne analysere hvordan tjenestene anvendes for å kunne gjøre forbedringer for deg som kunde. Dessuten er sikkerhet en legitim interesse for Nutrinor AS.

Nutrinor AS behandler også personopplysningene dine i den hensikt å sikre identiteten din og oppdatere medlemsregisteret med postadressen din. Bruk av personopplysninger for sikker identitet er den eneste garantien for å sikre at verdidokumenter, f.eks. bonussjekker, ikke havner i gale hender, men blir benyttet av riktig person.

Dersom du ikke gir personopplysningene dine til Nutrinor AS, har vi ikke mulighet til å gjennomføre avtalen med deg eller oppfylle NOEN av Nutrinor AS´ forpliktelser overfor deg.

Hvem kan få tilgang til personopplysningene dine?

Nutrinor AS kan komme til å gi ut eller dele personopplysningene dine med utvalgte tredjeparter som følger. Vi tar fornuftige tekniske, organisatoriske og juridiske sikkerhetsmessige forholdsregler i samsvar med personvernlovgivningen for å sikre at personopplysningene dine håndteres på en sikker måte der opplysningene overføres eller deles med en tredjepart.

Systemoperatører for CRM-system og oppgavebehandling. For å kunne håndtere personopplysninger som trengs for å administrere kundeforholdet og nå ut med tilbud til Nutrinor AS sine kunder.

Leverandører av adresseopplysninger og distribusjon. Nutrinor AS benytter eksterne leverandører for automatisk håndtering og oppdatering av adresseopplysningene dine. Leverandører som brukes er innen distribusjon.

Samarbeidspartnere som håndterer betalinger. For å håndtere betalinger som foretas av Nutrinor AS` kunder, benyttes leverandører for å sikre at det skjer en rask og sikker betaling.

Ved overdragelse. Nutrinor AS kan komme til å dele opplysningene dine med tredjeparter:

 • I tilfeller der Nutrinor AS selger eller kjøper virksomhet eller tjenester, kan Nutrinor AS komme til å utgi personopplysninger til en potensiell selger eller kjøper av slik virksomhet eller tilgang.
 • Dersom MNutrinor AS eller en vesentlig del av Nutrinor AS virksomhet erverves av en tredjepart, kan personopplysningene dine komme til å bli delt.

Hva Nutrinor AS ikke kommer til å gjøre med personopplysningene dine: Nutrinor AS kommer ikke til å selge opplysninger til en tredjepart uten godkjenning fra deg.

Hvordan behandler Nutrinor AS personopplysningene dine?

Nutrinor AS og deres leverandører og samarbeidspartnere vil, som hovedregel, behandle personopplysninger innenfor EU/EØS- området. Personopplysningene dine vil ikke bli behandlet utenfor EU/EØS-området med mindre det foreligger en beslutning fra EU-kommisjonen som sier at vedkommende tredjeland overholder et adekvat sikkerhetsnivå eller har innført tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å sikre at rettighetene dine beskyttes.

Hvor lenge behandler Nutrinor AS personopplysningene dine?

Nutrinor AS behandler personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å utføre våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg, og så lenge det er nødvendig i henhold til lovbestemt lagringstid. Dersom Nutrinor AS behandler dataene dine for andre formål enn våre kontraktsmessige forpliktelser (f.eks. for å oppfylle de krav som fremgår i regnskaps- eller forbrukervernlovgivningen), vil det gjøres kun så lenge det er nødvendig for det respektive formålet. I de tilfeller der Nutrinor AS behandler personopplysningene dine i egenskap av en interesseavveining, har du rett til å gjøre innvendinger mot behandlingen.

I samsvar med gjeldende lovgivning har Nutrinor AS rett til å lagre kontaktopplysningene dine for direkte markedsføringsformål for en periode etter kjøpet ditt eller etter at avtalen mellom oss er utløpt. Avtaleperioden vil avhenge av hva som omfattes av avtalen. Nutrinor AS kan derfor komme til å lagre kontaktopplysningene dine for å sende deg tilbud via direkte markedsføring i den aktuelle perioden, i henhold til gjeldende personvernlovgivning, markedsføringslov og praksis.

Dersom du har gitt samtykke til å motta direkte markedsføring, vil Nutrinor AS behandle personopplysninger som er registrert for direkte markedsføring inntil du melder deg av eller gir beskjed til Nutrinor AS at du ikke lenger ønsker å motta direkte markedsføring. Det kan du gjøre ved å kontakte kundeservice.

Vi kan oppbevare personopplysningene dine lengre enn det som er angitt over i den grad Nutrinor AS er pliktig til det i henhold til lover, forskrifter eller myndighetsbeslutninger.

Hvordan beskytter Nutrinor AS personopplysningene dine?

Nutrinor AS tar de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som kreves i henhold til loven, for å påse at personopplysningene dine ikke blir manipulert, går tapt eller ødelegges, eller at uvedkommende får tilgang til dem. Våre sikkerhetsrutiner endres i takt med teknologiens utvikling og forbedring.

Rettighetene dine

I henhold til gjeldende personvernlovgivning har du rett til å få tilgang til de opplysninger om deg som Nutrinor AS behandler. Eksempler på slike opplysninger er hvilke kategorier av samt hvilke spesifikke personopplysninger Nutrinor AS behandler, og til hvilke formål Nutrinor AS vil bruke disse. Du har også rett til å kreve korrigering av uriktige personopplysninger.

Du har rett til å be om sletting eller begrensninger av personopplysningene dine, samt å komme med innvendinger mot Nutrinor AS behandling av dem. Disse rettighetene er imidlertid ikke absolutte: eksempler på unntak fra retten til sletting er i de tilfeller der personopplysninger er nødvendige for etterlevelse av målsetningene, eller dersom det finnes en rettslig forpliktelse som innebærer at Nutrinor AS må ta vare på disse personopplysningene. For at Nutrinor AS skal kunne fortsette med behandling av opplysninger etter en innvending, må Nutrinor AS dokumentere at de berettigede interessene deres veier tyngre enn interessen du har i at opplysningene ikke behandles.

I tillegg kan du, i visse tilfeller, ha rett til å få de personopplysninger du har gitt til Nutrinor AS utlevert i et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format. Du vil også ha rett til å overføre disse til en annen behandlingsansvarlig.

Du har også rett til når som helst å komme med innvendinger mot behandlingen av personopplysningene dine i enhver generell og personlig tilpasset direkte markedsføring og kundeanalyse.

All kommunikasjon og samtlige tiltak som Nutrinor AS foretar seg vedrørende rettighetene dine skal gjøres kostnadsfritt. Ved åpenbart ubegrunnede eller urimelige krav, forbeholder Nutrinor AS seg retten til enten å kreve et rimelig gebyr som dekker de administrative kostnadene for levering av informasjonen eller for å gjøre de tiltak som kreves eller for å ikke imøtegå kravet. Nutrinor AS kontaktopplysninger fremgår i siste avsnitt i personvernerklæringen.

Dersom du skulle ha innvendinger vedrørende Nutrinor AS behandling av personopplysningene dine, har du rett til å klage til Datatilsynet eller annen passende tilsynsmyndighet som overvåker foretakets håndtering av personopplysninger.

Nutrinor AS bruk av informasjonskapsler (cookies) og lignende teknikker

Nutrinor AS benytter informasjonskapsler og lignende sporingsteknikker for å levere en skreddersydd og tilpasningsdyktig opplevelse på nett, og for å forbedre opplevelsen din av Nutrinor AS tjenester. Nutrinor AS benytter informasjonskapsler på https://neurolabs.no og i tjenestene sine. Her vil vi forklare hvordan Nutrinor AS bruker informasjonskapsler og hvilke valg du kan ta med hensyn til disse.

Hva er informasjonskapsler/digitale sporingsteknikker?

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som består av bokstaver og tall som sendes fra webserveren vår og lagres på nettleseren eller enheten din. Nutrinor AS benytter seg av ulike typer informasjonskapsler:

 • Sesjonsavhengige informasjonskapsler (session cookies)  er tilfeldige informasjonskapsler som slettes når du lukker nettleseren din eller slår av enheten.
 • Faste informasjonskapsler (persistent cookies) blir liggende på datamaskinen inntil du fjerner dem eller de utløper.
 • Førsteparts informasjonskapsler (first-party cookies) bestemmes av den nettsiden du besøker.
 • Tredjeparts informasjonskapsler (third-party cookies) bestemmes av en tredjeparts nettside. Hos Nutrinor AS benyttes disse i første omgang til analyser (f.eks. Google Analytics)
 • Lignende sporingsteknikker er teknikker som lagrer opplysninger på nettleseren din eller i enheten din på tilsvarende måte som informasjonskapsler.

Bruk av Google Analytics

Som ledd i markedsføringen vår analyserer Nutrinor AS opplysninger knyttet til hvordan du bruker https://neurolabs.no og aktiviteten din på Nutrinor AS sider i sosiale medier. For eksempel, ved hjelp av Google Analytics kan vi analysere atferden din med den hensikt å skape mer relevante annonser og tilbud for deg, samt å utvikle Nutrinor AS produkter og tjenester. Videre brukes Google Analytics til å evaluere bruken av https://neurolabs.no for tjenester knyttet til nettsideaktivitet og internettbruk.

Hvorfor bruker Nutrinor AS informasjonskapsler?

De informasjonskapslene som Nutrinor AS benytter forbedrer som regel de tjenester som Nutrinor AS tilbyr deg. Noen av Nutrinor AS tjenester trenger informasjonskapsler for å fungere riktig, mens andre forbedrer tjenestene for deg. Nutrinor AS benytter informasjonskapsler for global analytisk informasjon om bruken din av Nutrinor AS tjenester. Nutrinor AS bruker informasjonskapsler for å bevare funksjonelle innstillinger som språk og andre opplysninger. Nutrinor AS benytter informasjonskapsler som også gjør det mulig for Nutrinor AS å tilby deg relevant markedsføring.

Muligheten til å kontrollere bruken av informasjonskapsler

Nettleseren eller enheten din gir deg mulighet til å endre innstillingene for bruken og omfanget av informasjonskapsler. Gå til innstillingene for nettleseren eller enheten for å lære mer om dette. Eksempler på hva du kan endre er blokkering av alle informasjonskapsler, at kun førsteparts informasjonskapsler skal aksepteres, og sletting av informasjonskapsler når du avslutter nettleseren. Vær oppmerksom på at visse tjenester muligens ikke vil fungere dersom du blokkerer eller fjerner informasjonskapsler.

Endringer av bestemmelser i personvernerklæringen

Nutrinor AS forbeholder seg retten til å endre på personvernbestemmelsene. Endringer av vilkårene i bestemmelsen vil bli kunngjort på https://neurolabs.no en måned før endringene trer i kraft. Gjeldende vilkår og betingelser er til enhver tid tilgjengelige på https://neurolabs.no.

Nutrinors AS kontaktopplysninger

Dersom du har spørsmål vedrørende Nutrinor AS håndtering av personopplysningene dine eller ønsker å utøve noen av rettighetene du har angående Nutrinor AS håndtering av personopplysninger, ta gjerne kontakt med Nutrinor AS på adressen angitt nedenfor. Dersom du ikke ønsker utsendelser eller kommunikasjon, kan du som kunde når som helst avregistrere deg ved å kontakte kundeservice. Du kan også melde deg av ved bruk av samme kommunikasjonsmetode som Nutrinor AS har benyttet i kommunikasjonen med deg.

Adresse: PB19, Bjørumsvegen 15, 4820 Froland

E-post: kundeservice@neurolabs.no

Vi har oppdatert personvernerklæringen i henhold til EU’s nye lovgivning. Når du bruker https://neurolabs.no, samtykker du til at vi bruker informasjonskapsler for å øke brukeropplevelsen. Les mer

Om sporingsteknologi/informasjonskapsler

Nutrinor AS bruker informasjonskapsler og lignende sporingsteknikker for å levere en skreddersydd og tilpasningsdyktig opplevelse på nett, og for å forbedre opplevelsen din av Nutrinor AS tjenester. Nutrinor AS benytter informasjonskapsler på https://neurolabs.no og i tjenestene sine. Her vil vi forklare hvordan Nutrinor AS bruker informasjonskapsler og hvilke valg du kan ta med hensyn til disse.

Hva er informasjonskapsler/digital sporingsteknologi?

Informasjonskapsler er små tekstfiler som består av bokstaver og tall som sendes fra webserveren vår og lagres på nettleseren eller enheten din. Nutrinor AS benytter seg av ulike typer informasjonskapsler:

 • Sesjonsavhengige informasjonskapsler (session cookies)  er tilfeldige informasjonskapsler som slettes når du lukker nettleseren din eller slår av enheten.
 • Faste informasjonskapsler (persistent cookies) blir liggende på datamaskinen inntil du fjerner dem eller de utløper.
 • Førsteparts informasjonskapsler (first-party cookies) bestemmes av den nettsiden du besøker.
 • Tredjeparts informasjonskapsler (third-party cookies) bestemmes av en tredjeparts nettside. Hos Nutrinor AS benyttes disse i første omgang til analyser (f.eks. Google Analytics)
 • Lignende sporingsteknikker er teknikker som lagrer opplysninger på nettleseren din eller i enheten din på tilsvarende måte som informasjonskapsler.
 • Interessebasert annonsering og remarketing fra generelle reklamemedier.
x